AGRO

De Agro tak is het productiebedrijf van Van Hijfte BV. Wederom (mede door de kwaliteitscontrole) levert Van Hijfte BV premium kwaliteit in een breed scala aan voedingsproducten.

Van Hijfte BV is trotse bezitter van het Global GAP certificiaat, klik hier om deze te bekijken:

GLOBALG.A.P is een organisatie binnen de particuliere markt die vrijwillige standaarden vast stelt voor de certificatie van agrarische (inclusief Aquacultuur) producten over de hele wereld.

De standaarden van GLOBALG.A.P zijn in eerste instantie bedoeld om consumenten te informeren over de productie van de voedingsmiddelen bij agrarische bedrijven waarbij men de vervuilende invloed op het milieu zoveel mogelijk beperkt, het gebruik van chemische middelen vermindert en zich verantwoordelijk opstelt met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers en het welzijn van de dieren.
(bron: GlobalGAP website)